حضور یک لایف کوچ اختصاصی با بالاترین مدارج علمی در کنار ویموندی ها به منظور تبدیل دانش به رفتار بوده تا جوانان از نتیجه حضور در این دوره بصورت عملی بهره ببرند. همچنین شخصی سازی مهارت های فراگرفته شده با هدف طراحی برنامه توسعه فردی بعنوان دستاورد سطح یک در این دوره محسوب می شود.