یکی از اهداف برگزاری کارگاه های حضوری، ارتباط گیری موثر جوانانِ هم دغدغه با یکدیگر می باشد. این کارگاه ها با موضوعات جذاب و ترند در روزهای پنجشنبه برگزار می شود تا نوجوان با توجه به علایق خود در این کارگاه ها حضور پیدا کنند. حضور در این کارگاه‌ها اختیاری می‌باشد.