ویموندی‌ها در پایان هر سطح برای آمادگی ورود به سطح بعدی، باید از آموخته‌های خود در طی دوره ارائه‌هایی را در قالب: تابلو رویا (پایان دوره سطح یک)، برنامه ریزی توسعه فردی (پایان دوره سطح دو) و ارائه بیزنس پلن (پایان دوره سطح سه) ارائه دهند.