هدف کارگاه‌های حضوری ایجاد محیطی پرنشاط برای کودک در کنار هم سنان خود است تا مسائل ترند روز با اونها کار بشه، این کارگاه‌ها به صورت ماهانه در روزهای پنجشنبه برگزار میگردد.