تجربه خرید در Vevey

شهری در بخش ووه در کانتون وو در کشور سوئیس است که ۱۵٬۷۰۰ نفر جمعیت دارد یکی از برنامه های تور آموزشی تفریحی سوئیس تجربه گردش و خرید در این منطقه زیبا از کانتون وو است همچنین جاذبه های کسب وکاری بسیاری از جمله شعبه مرکزی کمپانی بین المللی نستله در این منطقه قرار دارد