دامنه‌های آلپ

یکی از معدود یخچال های طبیعی حال حاضر اروپاست. پل معلق قرار گرفته در این منطقه با اتصال دو نقطه از ارتفاعات آلپ تجربه ای بی نظیر را از حضور در کوه های آلپ برای هر انسانی می آفریند. پیشرفته ترین تلکابین جهان در این منطقه امکان حضور کاملا ایمن در ارتفاع 3000 پایی را برای مراجعین فراهم می‌کند