نوروزی از جنس رویا

تور سوئیس علاوه بر جنبه آموزشی و یادگیری برای نوجوانان شما، تجربه ای استثنایی از تفریح و گردش در دیدنی ترین نقاط گردشگری اروپا در کشور سوئیس نیز خواهد بود. برنامه های تفریحی و گردشگری این تور از روزهای آغازین حضور در این کشور آغاز شده و با ساخت تجربه یادگیری در کنار تفریح و گردش، نوروزی استثنایی را برای فرزندان شما رقم خواهد زد.