هوش مالی در کودکان

هوش مالی در کودکان

اگر قبل از اینکه بتواند راه برود برایش سه چرخه بخریم و قبل از اینکه بتواند سوار آن شود یک دوچرخه برایش تهیه کنیم یا قبل از یادگرفتن فن رانندگی برایش ماشین بخریم و قبل از اینکه قدر و ارزش پول را بداند مبلغ زیادی دراختیارش بگذاریم، او اینها را با اندک لذتی قبول می‌کند […]

مهارت ارتباط مؤثر و فواید داشتن این مهارت

مهارت ارتباط مؤثر و فواید داشتن این مهارت

مقدمه ارتباط موثر مهارتی است که ما به عنوان یک فرد فعال در هر اجتماعی از گروه‌های دوستی تا روابط خانوادگی تا آخر عمر برای داشتن ارتباط مطمئن و سازنده به آن نیاز خواهیم داشت. یک جمله معروف در باره ارتباط موثر وجود دارد: “یک انسان تا آنجا که می تواند ارتباط برقرار کند زنده […]

 مهارت همدلی چیست و انواع آن کدام است؟

What is the skill of empathy and what are its types?

مقدمههمدلی یکی از مهارت‌های ضروری بین ده مهارت از مهارت‌های زندگی بر اساس گزارش who (سازمان بهداشت جهانی) است. اگر به شما بگویم قدرتی وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید تا دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کنید، چه می‌گویید؟ ابرقدرتی که به شما کمک می‌کند با دیگران ارتباط برقرار کنید، درگیری‌ها […]

خودآگاهی چیست و چگونه خودآگاهی را در خودمان ایجاد کنیم؟

What is self-awareness and how to create self-awareness in ourselves?

خودآگاهی چیست و چگونه خودآگاهی را در خودمان ایجاد کنیم؟ بنا به گزارش WHO خودآگاهی یکی از ده مهارت اصلی زندگی است. آگاهی داشتن از نقاط قوت و ضعف‌های فردی برای خودسازی ضروری است. سوالی که شاید ذهن خیلی از ما را درگیر کرده باشد این است: چگونه به فرزندانمان کمک کنیم تا به مهارت […]

10 مهارت زندگی و چرایی مهم بودن این مهارت‌ها از دیدگاه WHO

10 life skills from the perspective of WHO

مهارت زندگی مهارت‌ زندگی توانایی‌هایی هستند که به افراد قدرت سازگار شدن با خواسته‌ها و چالش‌های زندگی را می‌دهند. این مهارت‌ها به افراد کمک می‌کنند چگونه با چالش‌های مختلف به شیوه موثر برخورد کنند. 10 مهارت اصلی زندگی از میان مهارت‌های مختلف که توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) تعیین شده است که عبارتند از:1. خودآگاهی2. […]