شرایط استفاده از سرویس های آکادمی ویموند

محتوا و اطلاعات

وبسایت ویموند آکادمی اطلاعات و محتوایی را ارائه می‌دهد که برای اهداف آموزشی و اطلاع رسانی برای کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اطلاعات شامل مقالات، ویدئوها، راهنماها و منابع آموزشی دیگر است. تمامی این محتواها برای اطلاع رسانی و مقاصد آموزشی استفاده می‌شوند و هیچ‌گونه تضمینی در خصوص دقت، کاربردی بودن یا قابلیت اعتماد آنها به شما ارائه نمی‌شود.

استفاده از خدمات

با استفاده از خدمات ویموند آکادمی، شما موافقت می‌کنید که اطلاعات شخصی صحیح و کاملی را در اختیار ما قرار دهید. شما مسئولیت حفظ رمز عبور و حساب کاربری خود را دارید و هرگونه استفاده ناصحیح یا غیرمجاز از حساب کاربری شما به عهده شما خواهد بود. همچنین، شما موافقت می‌کنید که خدمات ویموند آکادمی را فقط برای مقاصد قانونی و مجاز استفاده کنید و هیچگونه فعالیت غیرقانونی، تقلبی یا ضداخلاقی را انجام ندهید.

محدودیت مسئولیت

ویموند آکادمی هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه آسیب، خسارت یا از دست رفتن داده‌ها، ناشی از استفاده یا عدم توانایی در استفاده از خدمات ارائه شده ندارد. همچنین، ویموند آکادمی هیچگونه ضمانتی در خصوص بهبود عملکرد، دقت یا قابلیت اعتماد خدمات ارائه شده ندارد.

حقوق مالکیت فکری

تمامی حقوق مالکیت فکری مرتبط با محتواها، لوگوها، نشانه‌های تجاری و سایر اجزای وبسایت ویموند آکادمی متعلق به ویموند آکادمی و یا صاحبان مربوطه است. هرگونه استفاده غیرمجاز از این موارد مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

تغییرات درشرایط سرویس دهی

ویموند آکادمی ممکن است شرایط سرویس دهی خود را در آینده تغییر دهد. هر تغییری که اعمال می‌شود، در این صفحه منعکس خواهد شد. لطفاً این صفحه را به‌طور دوره‌ای بررسی کنید تا با تغییرات آشنا شوید.