دپارتمان های ویموند

دپارتمان های اجرایی ویموند

دپارتمان های اجرایی ویموند از مهم ترین ارکان آکادمی است. در ویموند همواره سعی شده است از بهترین متخصصان و جدیدترین متدهای آموزشی روز دنیا در جهت آموزش و تربیت صحیح فرزندان ویموندی استفاده گردد.