دپارتمان روانشناسی

کمی در مورد دپارتمان روانشناسی آکادمی ویموند

با توجه به رسالت تعریف‌شده در ویموند و در راستای همراهی با کودکان و نوجوانان برای قرارگیری در مسیر رشد آگاهانه، نیاز به مجموعه‌ای از متخصصین روانشناسی بود تا بتوانند با اجرای آزمون‌های تخصصی و مشاوره‌های کاربردی در کنار ویموندی‌ها و خانواده‌های گرامی‌شان  قرار بگیرند. بنابراین دپارتمان روانشناسی ویموند با چنین رویکرد تاسیس شد تا به ایجاد فضایی برای شناسایی استعداد و توانمندی‌های کودکان و نوجوانان ویموندی کمک کند.

استعدادیابی ویموند، فرآیندی علمی، برنامه‌ریزی‌شده و بلندمدت است که با مبنا قرار دادن سطح آگاهی و توانایی کودکان و نوجوانان، به صورت مرحله‌ای تست‌های تخصصی روانشناسی را  اجرا می‌کند. با چنین رویکردی، نتایج به دست آمده‌ منسجم و دقیق‌تر بوده و خود ویموندی‌ها هم به درک و شناخت واضحی از استعداد‌ها و توانمندی‌هایشان خواهند رسید. بنابراین انگیزه‌ی بیشتری برای قدم گذاشتن در مسیر موفقیت خواهند داشت و مسئولانه‌تر پیش می‌روند.

ارزش های دپارتمان روانشناسی

اصلی ترین و اساسی ترین اصل مهم در این دپارتمان سنجش و شناسایی استعدادها و ظرفیت های ویموندی‌ها است که با استفاده از ابزار روز و متخصصین حرفه ای این مهم میسر می‌شود.

ماموریت دپارتمان روانشناسی

دپارتمان روانشناسی با ارائه تست‌های ارزیابی تخصصی در ابتدای هر سطح آموزشی به تعیین سطح ویموندی‌های ثبت نام شده می‌پردازند و در پایان هر سطح با اجرای پُست تست به تغییرات یادگیری اتفاق افتاده در طول آموزش می‌پردازند و در قالب دفترچه‌های نمودار رشد و تغییر در اختیار والدین گرامی تقدیم میگردد.

فرهنگ و هویت دپارتمان روانشناسی ویموند

فاکتورهای اساسی که هویت دپارتمان روانشناسی ویموند را شکل می‌دهد و اجازه می‌دهد این دپارتمان به بهترین نحو ماموریت خود را انجام دهد عبارت اند از:

تماس با دپارتمان روانشناسی

تیم دپارتمان روانشناسی ویموند

تیم روانشناسی ویموند یکی از اساسی ترین تیم‌های این آکادمی است که وظیفه حساس تست و سنجش ویموندی‌ها را بر عهده دارد و ویموند همواره در تلاش است که در این دپارتمان با تکیه بر افراد متخصص به ارائه هر چه بهتر خدمات بپردازد.

آتیناه کلانتری

مدیر دپارتمان روانشناسی

شکیبا زینعلی

کارشناس ارشد روانشناسی

خدمات تخصصی روانشناسی ویموند

در واقع آکادمی ویموند آکادمی خانواده است و برای سنین مختلف و حتی والدین عزیز برنامه‌ریزی آموزشی ویژه و متعددی دارد. شما می‌توانید بسته به نیاز خود یکی از دوره‌های کوچینگ ما یک یا چند دوره کوچینگ را به طور همزمان انتخاب کنید.