اضطراب در کودکان و نوجوانان به دلیل اخبار بد

تاثیر اخبار بد بر اضطراب کودکان

اخبار روزانه می‌تواند تاثیرات عمیقی بر روان کودکان و نوجوانان بگذارد. با توجه به دسترسی آسان به اطلاعات از طریق تلویزیون، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، کودکان و نوجوانان بیشتر از هر زمان دیگری در معرض اخبار ناگوار و استرس‌زا قرار دارند. این مقاله به بررسی علل افزایش اضطراب در میان کودکان به دلیل اخبار بد […]