اهمیت کشف استعداد کودکان

کشف استعداد کودکان

اولین نکته در ارتباط با فرزندان، کشف استعداد کودکان است. والدین باید بفهمند که خداوند هر فرزند را با چه توانایی‌ها و استعدادهایی خلق کرده است تا بتوانند او را در مسیری که برایش مناسب است، هدایت کنند. این شناخت به والدین کمک می‌کند تا فرزندانشان را به سمت موفقیت و خوشبختی هدایت کنند. واضح […]