فواید استعدادیابی کودکان و نوجوانان

فواید استعدادیابی کودکان ونوجوانان

استعدادیابی کودکان و نوجوانان فرآیندی است که به پیش‌بینی و کشف توانایی‌های ذاتی آن‌ها که به‌صورت ظاهری مشخص نیستند، می‌پردازد. در بسته‌های استعدادیابی کودکان و نوجوانان، تمامی جنبه‌های شناختی، عاطفی، هنری، ورزشی و حتی رغبت‌سنجی شغلی و مشاوره تحصیلی گنجانده شده است. یکی از بهترین راهکارها برای کشف و پرورش فرصت‌های رشد در کودکان، شرکت […]