قانون محافظت از کودکان در دنیای مجازی

قانون حقوق مالی کودکان در شبکه‌های اجتماعی

دولت ایالت ایلینوی آمریکا با تصویب یک قانون نوآورانه در ماه جولای سال 2024، یک قدم مهم برای حفاظت از حقوق مالی کودکان در دنیای دیجیتال برداشت. این قانون تاکید دارد که والدینی که از فرزندان خود در فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای کسب درآمد استفاده می‌کنند، باید 15 درصد از درآمدهایشان را در یک حساب […]