آموزش جامع فرزند پروری

فرزندپروری

اغلب، مردم زمانی به دنبال آموزش فرزند پروری میروند که در انتظار اولین فرزندشان هستند و دوران هیجانی را تجربه می کنند. مطمئناً احساسات دیگری در درون و بیرون آن ها شناور است که باعث به وجود آمدن سوالاتی از جمله این موارد می‌شود: «آیا شیردهی طبیعی بهتر است یا شیر خشک؟» یا “چگونه می […]