حضور نابغه 16 ساله یورو 2024 و درس‌هایی برای والدین

موفقیت لامین یامال در سن 16 سالگی

لامین یامال، بازیکن نوجوان اسپانیایی، با سن کم خود به عنوان یکی از بزرگترین استعدادهای فوتبال جهان شناخته می‌شود. او نه تنها در تیم ملی اسپانیا بازی می‌کند، بلکه اکنون در مسابقات یورو 2024 نیز حضور دارد. این موفقیت‌ها در حالی به دست آمده‌اند که او همزمان با تحصیل و امتحانات مدرسه نیز روبرو بوده […]