فرزندم می‌تواند تنها به سفر برود؟

سن مناسب برای سفر تنها فرزندان

بسیاری از والدین در مقطعی با این سوال مواجه می‌شوند که آیا فرزندشان می‌تواند به تنهایی یا با دوستانش به سفر برود؟ این درخواست معمولاً از اواخر نوجوانی آغاز می‌شود؛ زمانی که فرزندان احساس استقلال بیشتری می‌کنند و تمایل دارند دنیای بیرون از خانه را به تنهایی کشف کنند. اما این درخواست می‌تواند برای والدین […]