فرزند خود را صاحب کسب و کار کنید!

ذهنیت کارآفرینی در کودکان

در دنیای امروز، که کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکارهای نوآورانه از اهمیت بالایی برخوردار است، نقش والدین در پرورش ذهنیت کارآفرینی در فرزندان بسیار حیاتی است. والدینی که از سنین کودکی به درستی و با اصول صحیح، آموزش کسب‌وکار برای کودکان خود را مهم می‌دانند، به آن‌ها کمک می‌کنند تا در آینده شغلی موفق‌تر و مستقل‌تر […]